Vårt reningsverk 4evergreen MBR Premium
är den bästa tillgängliga tekniken för rening av avloppsvatten i Sverige.

Vad vi erbjuder

4evergreen MBR (membran bioreaktor) Premium bussemf är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Vårt system lämpar sig för såväl permanentboende som för fritidsboende och finns i storlekar från ett hushåll och uppåt.

Vår unika lösning möjliggör full rening för fritidshus i skärgården eller på fastlandet. Full rening kan garanteras från första droppen, även efter uppehåll på sex månader eller längre.

Vårt system, baserat på tysk ingenjörskonst från busse, är certifierat enligt tyska, svenska, europeiska och även de amerikanska standarder som finns för prefabricerade avloppslösningar. Med över 20 års driftserfarenhet kan vi garantera att ni valt en beprövad och pålitlig lösning för ert avlopp.

Unikt koncept – installation utan grävkostnad

Samtliga 4evergreen MBR Premium driftsätts av vår egen personal. Därför kan vi garantera full rening från dag ett. Vi säkerställer korrekt biologisk uppstart och att systemet är korrekt inkopplat, innan systemet tas i drift.

4evergreen MBR Premium är ett system som kan levereras i olika varianter, beroende på fastighetens förutsättningar. Gemensamt för samtliga varianter är att de installeras ovan mark och placeras i utrymme så som källare, garage eller annan klimatkontrollerad bod eller byggnad.

Våra två varianter av 4evergreen MBR Premium består antingen av en påbyggnadslösning d.v.s. ett system som bygger vidare på befintlig slamavskiljare eller annan tank på fastigheten. Alternativet är en lösning där ingen befintlig eller ny tank nyttjas. Samtliga varianter vi erbjuder handlar om tankar placerade ovan mark. Grävkostnaden blir därmed minimal för fastighetsägaren.

Spola WC med renat avloppsvatten, slamtöm med upp till 5års intervall

Det renade vattnet från 4evergreen MBR Premium är en direkt återanvändbar resurs. Vattnet kan med fördel nyttjas för bevattning och för spolning av WC. Totalt kan vattenkonsumtionen minska med upp till 30-40% för ett hushåll och 100% av det renade vattnet kan användas på fastigheten. Ett nollutsläpp av avloppsvatten är för första gången möjligt, på riktigt.

Genom att vi erbjuder slamlager i form av tank med syresättning möjliggör det att en fastighet med permanent boende kan spara stora summor pengar genom att endast slamtömma upp till var 5:e år. I fritidshus med låg belastning kan systemet fungera utan behov av slamtömning på över 10 år eller längre (baserat på över 20 års driftserfarenhet).