”Vi måste se avloppsvatten som en resurs
därför har vi skapat framtidens reningsverk”

”Vi möjliggör återanvändning av allt er avloppsvatten
och vi gör det utan kemikalier”