4evergreen MBR Premium

Utgående vatten från 4evergreen MBR Premium, installerat Värmdö kommun.

Vattnet återanvänds på fastigheten för att spola WC och till bevattning.

[klicka på bilden för video]